Visa, Mastercard

Pomoc, FAQ - często zadawane pytania


Regulamin zamówień w kwiaciarni internetowej "Adonis"

1) Właściciel serwisu

Serwis oraz sklep internetowy kwiaciarni » prowadzi firma
"ADONIS" s.c.
Iwona Krełowska, Krzysztof Krełowski
al. Jana Pawła II 83F
27-400 Ostrowiec Św.


NIP: 6611315440, Regon: 290728120
tel./fax. (+48) 41-2470864
działająca na podstawie umowy S.C. zawartej 18.07.96 i prowadząca działalność na podstawie wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pod numerami 12824/01,12830/01.

formularz kontaktowy e-mail »

2) Zamówienia.

-Nasza polityka prywatności znajduje się tutaj. -Firma przyjmuje zlecenia na dostarczenie kwiatów przez internetowy sklepik » , telefonicznie lub mailowo » oraz w siedzibie naszej firmy ». Preferujemy złożenie zamówienia przez sklep internetowy. Opłacenie zamówienia następuje poprzez sklep internetowy lub wpłatę / przekaz na konto bankowe. Firma obsługuje płatności internetowe przez serwisy: dotpay.pl (wszystkie karty i przelewy), platnosci.pl oraz paypal.
- Prosimy o przemyślane dokonywanie zakupów przez oraz dokładne czytanie opisu oraz wyświetlanych komunikatów. Zdjęcia przedstawiają sprzedawany towar, należy jednak pamiętać, że na Państwa monitorze barwa, nasycenie koloru lub kontrast może się różnić. Zależy to od kalibracji monitora.
-Towar dostarczamy na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w najbliższych jego okolicach, czyli do 30km od miasta.
-Kwiaty doręczane są przez cały tydzień oraz w terminie wybranym przez zamawiającego. Zamówienie może być doręczone już w tym samym dniu w którym złożono zamówienie (jeżeli tak wyznaczono datę realizacji i dokonano opłaty zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie).
-Dostarczenie towaru w granicach miasta jest bezpłatne dla bukietów widocznych w sklepiku internetowym. Dostawy nocne (t.j. po 21 i przed 9 rano) wymagają kontaktu z kwiaciarnią (może być wówczas wymagana dopłata).
-Firma nie realizuje zleceń w Wielkanoc i Boże Narodzenie ( 4 dni w roku).
-Zamówienie kwiatów poza miasto Ostrowiec Świętokrzyski wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w koszyku (dodatkowa opłata w zależności od odległości licząc po głównych drogach wyjazdowych z miasta). Dostawa dalej niż 10km od miasta wymagają zamówienia produktu za minimum 100 zł.
-W interesie klienta leży podanie prawidłowych danych adresowych odbiorcy, w szczególności warto opisać miejsce dostawy jeśli adres jest trudny do zlokalizowania (nie oświetlona ulica, brak oznaczenia numeru domu, nie sprawny domofon itp.).
-Firma dołoży wszelkich starań aby rozwiązać ewentualne problemy z dostarczeniem kwiatów. Dlatego warto jest podać swój numer telefonu (komórkowy w szczególności) oraz odbiorcy kwiatów, jeśli jest znany, aby móc przedzwonić z miejsca doręczenia kwiatów i rozwiązać ewentualne problemy (np. nie działający domofon - nie możność dotarcia do adresata).
-Firma nie odpowiada za kłopoty spowodowane podaniem błędnych danych adresowych przez zamawiającego oraz ignorowaniem komunikatów i regulaminów dostępnych na stronie.
-Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem to spróbuje zostawić przesyłkę u najbliższych sąsiadów (na recepcji dla zamówienia do hotelu) , jeżeli i to okaże się niemożliwe, to skontaktujemy się z zamawiającym.
-Możliwa jest ponowna, bezpłatna dostawa kwiatów w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski w przypadku nie zastania adresata, prosimy zaznaczyć to w uwagach do zamówienia (uwaga ta nie obowiązuje 14 lutego, 8 marca, 26 maja).
-Zamówienia składane z wyprzedzeniem mniejszym niż 4 godziny przed planowaną dostawą prosimy dla pewności potwierdzić telefonicznie przed złożeniem ich drogą elektroniczną, szczególnie gdy miejsce dostawy jest poza Ostrowiec Świętokrzyskim lub podczas popularnych dni jak 8 marca,14 lutego lub 26 maja.
-Zamówienie opłacane przekazem pocztowym powinno być złożone na około 3 dni przed terminem dostarczenia (ewentualnie można podesłać skan/zdjęcie wykonanego przekazu pocztowego na nasz adres e-mail).
-Złożenie zamówienia drogą elektroniczną (np. sklep internetowy) lub telefoniczną uznawane jest za zawarcie umowy na dostawę kwiatów i oznacza konieczność uregulowania powstałego zobowiązania przez jeden z wybranych kanałów płatności ( płatności.pl, dotpay, paypal) lub tradycyjny przekaz pocztowy czy wpłatę gotówki w siedzibie firmy.
-Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu, wszystkie odstępstwa od postanowień tego regulaminu należy uzgadniać wcześniej z obsługą sklepu.
- Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po uprzednim jego opłaceniu poprzez przelew na nasze konto bankowe lub płatność elektroniczną przez internetowy sklepik (karta, przelew bankowy). Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego są automatycznie potwierdzane przez pocztę e-mail (odpowiednia informacja powiadamia klienta także o wynik u transakcji finansowej). W niektórych przypadkach możemy zrealizować zamówienie po okazaniu dowodu przelewu (skan, fotografia), należy kontaktować się z obsługą sklepu.
-Nie możemy gwarantować precyzyjnych godzin dostawy w takie dni jak 21 stycznia, 8 marca, 14 lutego, 26 maja, 6 grudnia, koniec roku szkolnego, jednak postaramy się spełnić życzenie klienta (maksymalne opóźnienie realizacji to 24h). W święta państwowe kwiaciarnia może realizować ograniczone dostawy kwiatów, gdyby dostawa wybranego bukietu była nie możliwa kwiaciarnia skontaktuje się z zamawiającym.
-Wszystkie ceny kwiatów, upominków i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wystawiamy faktury VAT (wystarczy zaznaczyć odpowiednie opcje podczas zamawiania, wysyłka faktury jest bezpłatna).

3) Towar.

a) Gwarantujemy świeżość kwiatów zakupionych w naszej firmie, jednak oczekujemy, że będą pielęgnowane w odpowiedni sposób.
b) Bukiet jest dziełem artystycznym i dlatego dopuszczalne są małe zmiany w stosunku do oferty ze zdjęć.
c) W wyjątkowych przypadkach zachodzić może konieczność zastąpienia jednych kwiatów innymi - z powodu braku danego towaru (szczególnie dotyczy to zamówień składanych na "ostatnią chwilę"). Zawsze jednak produkt którym zastąpimy ten brakujący będzie podobnej jakości - nie gorszy, w podobnej cenie, kolorze czy ilości. Tak aby wygląd wiązanki oraz cena za bukiet była zachowana, a klient był usatysfakcjonowany.
d) W przypadkach konieczności wprowadzenia większych zmian skontaktujemy się z zamawiającym kwiaty w celu ustalenia szczegółów.
e) Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 24h od jej otrzymania.
f) Przy wypisywaniu bilecika domyślnie poprawiamy błędy ortograficzne.

4) Inne postanowienia.

a) Nie odpowiadamy za niemożność dostarczenia kwiatów do takich miejsc jak: jednostki wojskowe, szpitale zakaźne, specjalne strefy z zakazem lub ograniczeniem wstępu (więzienia i podobne). W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności firma zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Klienta o tym fakcie i jego przyczynach.
b) Nie możemy gwarantować wybranej pory dostawy w przypadku zaistnienia dużych, paraliżujących problemów komunikacyjnych w mieście Ostrowiec Świętokrzyski (rozległe korki).
-c) Odmowa przyjęcia kwiatów przez osobę wskazaną w zamówieniu oznacza zrealizowanie usługi, nie odebrany bukiet można odebrać z siedziby naszej firmy we wskazanym przez kwiaciarnię terminie. Odmowa przyjęcia kwiatów przez odbiorcę zostanie zgłoszona osobie zamawiającej w możliwie jak najszybszym czasie.
d) Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia w przypadku dostawy w miejsca trudno dostępne, miejsca do których drogi dojazdowe są zasypane śniegiem i/lub zlecenie złożono na godziny w których panować będą ciemności przez co dostawa wymagałaby specjalistycznego pojazdu i/lub bardzo dobrej znajomości terenu.

5) Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy.

a) W przypadku rezygnacji z zamówienia, po dokonaniu jego opłaty a przed terminem realizacji zwracamy wpłacone środki pomniejszone o 5% kosztów manipulacyjnych. W przypadku nie możliwości zrealizowania zamówienia z winy kwiaciarni zwracamy 100% środków. Zwrot zapłaty nastąpi tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania rezygnacji.
b) Z zastrzeżeniem pkt. d), w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa taka jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:
- mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
- wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
c) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od doręczenia zamówienia jednak zgodnie z ustawą (Dz. U. nr 22 z 31.03.2000r, poz. 271 z późni.zm.) odstąpienie wyłącza możliwość rozwiązania umowy dla produktów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. bukiety kwiatów, roślin żywych) oraz spożywczych.
d) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (stosownie do przepisu art. 10 ust. 3 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

6) Postanowienia końcowe.

a) Korzystając z serwisu, zarówno będąc zalogowanym jak i niezalogowanym, użytkownik zgadza się na otrzymywanie i przetwarzanie przez serwis plików cookies.
b) System internetowych płatności kwiaciarni obsługują firmy PayU, DotPay oraz PayPal.
c) W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a szczególnie Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 , poz. 1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw.
d)Wszelkie spory podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.

o nas | kontakt | sklep internetowy | koszyk | jak płacić | faq | regulamin | zaloguj

Copyright © 2009 by Kwiaciarnia Adonis.